Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Staj Evrakları

2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YAZ DÖNEMİ

STAJ BAŞVURU AŞAMALARI

Öğrencinin yapması gerekenler;

 1. Bölüm/Program tarafından hazırlanan yönergeye uygun bir staj yeri bulacak, (Yönerge; https://ctbmyo.comu.edu.tr sayfasında Staj sekmesinde)
 2. Staj Başvuru ve Kabul Formunu (https://ctbmyo.comu.edu.tr sayfasında Staj sekmesinde) çıkartıp doldurup imzalamalı,

Burada dikkat edilmesi gerekenler;

 1. Staj başlama ve bitiş tarihleri Müdürlük tarafından belirlenen tarih aralığında olmalıdır, (https://ctbmyo.comu.edu.tr sayfasında Staj sekmesinde)
 2. İşyerine doldurtulup imza, kaşe/mühür bastırtılacak. Burada işyerine ait bilgilerin düzgün, açık ve okunaklı bir şekilde doldurulması gerekmektedir,
 3. Alt kısımda öğrencinin imzası bulunmak zorundadır,
 4. Belge resmi belge niteliğinde olduğundan üzerinde herhangi bir silinti, kazıntı, düzeltme ve karalama bulunmamalıdır.
 1. E-devletten Müstahaklık Belgesini çıkartmalı,
 2. Geçerli İş Güvenliği Sertifikası veya İş Güvenliği dersinden geçtiğini gösteren Transkripti çıkartmalı,
 3. Hazırlanan bu üç belgeyi (Staj Başvuru ve Kabul Formu, Müstahaklık Belgesi ve İş Güvenliği Sertifikası/Transkript) tek bir PDF dosyası çeklinde Akademik Danışmana Müdürlük tarafından belirlenen staj başvuru tarihleri arasında e-posta ile göndermeli (Akademik Danışmanın raporlu ya da izinli olması durumunda Program Staj Koordinatörüne gönderebilir),
 4. Başvurular onaylandıktan ve Müdürlük tarafından İş Kazasına karşı sigorta yapıldıktan sonra öğrenci e-devletten bu işlemi görebilir. Başvuru tarihinin son gününü takip eden iki gün içerisinde okulun internet sitesinden (https://ctbmyo.comu.edu.tr) onay durumunu takip etmelidir. Adı olmayan öğrencinin başvurusu onaylanmamış demektir ve başvurusu onaylanmayan öğrenci stajına başlayamaz. Bu durumda Akademik Danışman ile acilen iletişime geçmelidir.

ÖNEMLİ NOT: Bulunduğumuz koşullardan dolayı başvurular online olarak yapılmaktadır. Ancak yukarda belirtilen belgelerin (Staj Başvuru ve Kabul Formu, Müstahaklık Belgesi ve İş Güvenliği Sertifikası/Transkript) orijinalleri mutlaka staj dosyası teslim edilirken dosyanın içine konmalıdır.

 

ÇANAKKALE TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

 2022-2023 YAZ DÖNEMİ STAJI İÇİN TARİH ARALIKLARI

 

HAFTADA 6 GÜN STAJ YAPACAK OLANLAR İÇİN

STAJ TARİHİ ARALIKLARI

ÖĞRENCİLERİN

DİKKAT ETMESİ

GEREKEN TARİHLER

BAŞVURU TARİHLERİ

 19- HAZİRAN -31 TEMMUZ 2023

 5 HAZİRAN- 13 HAZİRAN 2023

 10-TEMMUZ- 14 AĞUSTOS  2023

19- HAZİRAN- 04 TEMMUZ 2023

HAFTADA 5 GÜN STAJ YAPACAK OLANLAR İÇİN 

STAJ TARİH ARALIKLARI

ÖĞRENCİLERİN

DİKKAT ETMESİ

GEREKEN TARİHLER

BAŞVURU TARİHLERİ

 12 HAZİRAN -28 TEMMUZ 2023

 29 Mayıs – 06 HAZİRAN 2023

 10 TEMMUZ -18 AĞUSTOZ 2023

 19- HAZİRAN- 04 TEMMUZ 2023

Yukarıda belirtilen Staj Tarih Aralıkları dışında herhangi bir tarihte öğrenciler staj yapamaz. Staj Tarihi Aralıklarına göre belirtilen Başvuru Tarihlerinde staj başlangıç işlemleri gerçekleştirilecektir. (Bu işlemler İçin Danışmanlarınızla Görüşünüz)

DGS’ye girmek isteyen ve mezun durumunda olan öğrencilerimizin, staj sonrası işlemlerinin şartlar dâhilinde mümkün olabilecek kısa sürede bitmesi için, staj tarihi seçimine dikkat etmeleri ve staj dosyasını en geç 31 AĞUSTOS 2023 tarihinde teslim etmeleri gerekmektedir.

MEZUN DURUMUNDA OLMAYAN ÖĞRENCİLER (1.SINIFLAR) STAJ DOSYALARINI YENİ DÖNEM BAŞLANGICINDA (2023-2024 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI GÜZ YARIYILI BAŞINDA) GETİRECEKLERDİR.

ÖNEMLİ NOTLAR:

 • Yoklama (Devam) Çizelgesindeki tarihler resmî tatil günleri düşünülerek hazırlanmıştır. Verilen tarihler dışında çalışmamalı-tarihleri değiştirmemelidir.
 • Haftada 6 iş günü staj yapacak öğrenciler için, staj yaptıkları yerlerin cumartesi günü tam gün çalışıyor olmasına dikkat edilmelidir. 
 • Stajla ilgili belgelerde ve formlarda karalama, şeritle veya benzeri araç gereçlerle düzeltme gibi işlemler yapılmamalı, bilgilerin tam ve doğru olmasına dikkat edilmelidir.
 • Staj yerinin kaşesinin ya da mührünün tam ve açıklayıcı olmasına (staj yerinin adı, unvanı, adresi, telefonu, vergi numarası, mersis numarası gibi bilgileri içermeli) ve imzaların tam olmasına dikkat edilmelidir.
 • Öğrenciler, stajla ilgili soru ve sorunları için öğrenim gördükleri programın Staj Koordinatörleri/Akademik Danışmanları ile görüşmelidir.
 • Öğrencilerin, staj esnasında “stajı bırakmak, yarıda kesmek, vazgeçmek vb.” durumlarda Staj Koordinatörleri/Akademik Danışmanlarına bilgi vermeleri gerekmektedir.

Üniversite Senatosunun 31.10.2016 tarihli toplantısında alınan karar gereğince;

Staj başvurusu yapacak öğrencilerin Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimi” sonucunda aldıkları sertifikaları başvuru belgelerine eklemeleri zorunluluğu vardır.

Okulumuzdaki tüm bölümlerde “İş Sağlığı ve Güvenliği” dersi mevcut olup bu dersi almış ve başarmış olmak İş Sağlığı ve Güvenliği Sertifikası nın yerine geçmektedir. Başvuru esnasında dersten geçtiğini gösteren transkriptin de başvuru evrakı arasına eklenmesi gerekmektedir.

Okulumuzda eğitim görmekte olan yabancı uyruklu öğrencilerimiz için özel duyuru!

5510 Sayılı “Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu” gereği, öğrencinin “Kaza Sigortası” Kurumumuz tarafından yapılacaktır. Ancak kaza sigortası prim ödemesi sadece yurtiçi firmalar için yapılabildiğinden, yabancı uyruklu öğrencilerimizin Türkiye dışında staj yapabilmeleri için, staj yapacakları firma tarafındanKaza Sigortası’nın yapıldığına dair bir belgeyi staj başvuru belgelerine eklemeleri gerekmektedir.

Staj Başvuru ve Kabul Formu

 

BÖLÜM STAJ EVRAKLARI

BİLGİSAYAR

ELEKTRİK

GIDA

GİYİM

GRAFİK

İÇ MEKAN

İNŞAAT

MAKİNE

MOBİLYA

Ekler

Staj Başvuru ve Kabul Formu.pdf
Staj Muafiyet Formu.pdf