Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tasarım Bölümü

Grafik Tasarımı

Program Hakkında
Grafik sanatı geçmişten günümüze her türlü iletişim ve tüketim ürünü ile karşımıza çıkmakta, yaratıcı bir düşünce süreci sonunda oluşmaktadır. Bu nedenle, programdaki eğitim ile reklam dünyasına yaratıcı yeteneklerle katkıda bulunabilmek amacıyla, teorik ve uygulamalı derslerin yanında özellikle staj dönemlerinde öğrencilerin bilgileri pekiştirilmekte, piyasa deneyimi kazanmalarına ve yaratıcı düşüncelerinin geliştirilmesine önem verilmektedir.

Amaç
Reklam grafiği alanında gerekli teorik ve teknik bilgileri özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan uygulama yeteneğine hakim, tasarım ve baskı aşamalarında ortaya çıkacak sorunları çözebilen, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayacak nitelikte grafikerler yetiştirmek.

Programımızın vizyon ve misyonunu oluşturan temel amaçlar;

  • Reklam grafiği alanında gerekli teorik ve teknik bilgileri özümsemiş, bu sektörde ihtiyaç duyulan uygulama yeteneğine hakim, tasarım ve baskı aşamalarında ortaya çıkacak sorunları çözebilen, sektörün ihtiyaçlarını hızlı bir şekilde karşılayacak nitelikte grafikerler yetiştirmek.
  • Alanla ilgili kongre, seminer ve düzenlenen fuarlara katılım sağlamak
  • Okul ve ilgili sektör işbirliğini sağlamak
  • Eğitim, öğretim  kalitesi ile Türkiye’de tercih edilen grafik teknikerleri yetiştirmek;
  • Teknolojik gelişmelere duyarlı, toplumun ve sektör temsilcilerinin beklentilerine uygun İnsan kaynağı yetiştirmek
  •  Akademik çevrede programın etkin şekilde temsil edilmesi;
  • Öğretim elemanları ile uygulama odaklı bir eğitim profili oluşturmak;
  • Katılımcı, araştırmacı ve kendine güvenen bireyler yetiştirmek;

Uluslararası değerlere saygılı, post modern yönetim ilkelerini ve toplam kalite anlayışını benimsemiş, kendini sürekli yenileyen bir program olmaktır.

Hedef

Eğitim kalitesinin arttırılarak, sektörün ihtiyacını karşılayabilecek kalifiye elemanların yetiştirilmesi.

Grafik Tasarımı Programı Dijital Kataloğu

Bi Bakar mısın ? Sosyal Sorumluluk Projesi

Öğretim Programı

 

İç Mekan Tasarımı

Program Hakkında

Sanat, kültürel ve teknolojik olgularının, gündelik hayatın içerisine entegre edildiği alanlardan biri olan iç mekan tasarımı, insan hayatının büyük bir çoğunluğunun geçtiği mekanları, işlevsellik, estetik ve teknolojik özellikleri açısından düzenlemeyi ve geliştirmeyi amaçlayan son derece güncel bir alandır. Günümüzde bilişim çağında iletişimin oldukça yoğun yaşanması ve tüketici ihtiyaçlarının sürekli değişmesi sebebi ile iç mekan tasarımı alanında istihdam edilecek bireylere kazandırılacak mesleki yeterlikler büyük önem kazanmıştır. İç Mekan Tasarımı Programı ile öğrenciler bu yeterlikleri kazanabilecekleri hem teorik hem de pratik eğitimi almaktadırlar.

Amaç

Programımız, iç mekanların düzenlenmesinde sanatsal ve teknolojik bilgisini bir araya getirebilen,  teknik çizim yapabilen, farklı iç mekanları tasarlayabilen, tasarladığı mekanların sunumu, gerçekleştirilmesi (uygulama aşaması) aşamaları için gerekli bilgi ve teknik donanımı uluslararası standartlarda edinmiş, bağımsız tasarlama ve çalışma güvenine sahip, aynı zamanda iyi bir takım oyuncusu olma uyumu gösterebilen, mesleki sorumluluk ve etik kuralların bilincinde, iç mekan tasarımı teknikerleri yetiştirmeyi amaçlamaktadır.

Hedef

Kültürel değerlerini çağdaş bir anlayışla yorumlayabilen, nitelikli ve donanımlı iç mekan tasarımı teknikerlerinin yetiştirilmesi hedeflenmektedir.

 

İç Mekan Tasarımı Programı Tanıtım Kitapçığı

Öğretim Programı

Ekler

Grafik Programı Dijital Kataloğu.pdf
İç Mekan Tasarımı Programı sunumu .pdf