Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Makine

Program Hakkında
Makine Programı, temel bilimlere yönelik derslerin yanı sıra tasarım, üretim, malzeme ve ölçme gibi makine alanına özgü teorik ve pratik eğitim öğretim veren bir programdır.

Amaç
Makine programında, makinelerin ve makine parçalarının tasarımı, imalat süreçlerinin yönetilmesi, imalatın gerçekleştirilmesi, bakımı, onarımı konularında çalışma bilgi ve becerisine sahip nitelikte ara insan gücünü yetiştirmek amaçlanır. Ayrıca Programın ana hedefi, hızla gelişen bilim ve teknolojinin gerektirdiği bilgi birikimine, bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilere, aynı zamanda analiz ve sentez yapabilme yeteneğine sahip teknikerler yetiştirmektir.

Hedef
Makine Programı, karşılaştığı problemleri farklı bakış açılarından ele alıp çözümler üretebilen, kapsamlı ve soyut düşünebilen, bağımsız düşünme yeteneğine ve analiz yapabilme gücüne sahip, bilgilerini bu amaçlar doğrultusunda kullanabilen mezunlar veren bir program olmayı hedeflemiştir.

Öğretim Programı