Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yönetim
Yönetim
Öğr. Gör. Dr. İsmail SATMAZ Meslek Yüksekokulu Müdürü ismailsatmazcomu.edu.tr
Dr. Öğr. Üyesi Barbaros DEMİRSELÇUK Müdür Yardımcısı bdemirselcukcomu.edu.tr
Öğr. Gör. N. Şebnem KARAHAN Müdür Yardımcısı skarahancomu.edu.tr
Sevgi EREN Yüksekokul Sekreteri sevgierencomu.edu.tr

 

 
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yönetim Kurulu
Öğr. Gör. Dr. İsmail SATMAZ Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Barbaros DEMİRSELÇUK Müdür Yardımcısı (Üye)
Öğr. Gör. N. Şebnem KARAHAN Müdür Yardımcısı (Üye)
Doç. Dr. Dilek ŞENOL BAHÇECİ Üye
Doç. Dr. Akın KIRAÇ  Üye
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Anıl KIZILASLAN Üye
Sevgi EREN Yüksekokul Sekreteri (Raportör)

 

 

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokul Kurulu
Öğr. Gör. İsmail SATMAZ Müdür
Dr. Öğr. Üyesi Barbaros DEMİRSELÇUK Müdür Yardımcısı (Üye)
Öğr. Gör. N. Şebnem KARAHAN Müdür Yardımcısı (Üye)
Prof. Dr. Serhat ÇOLAKOĞLU Gıda İşleme Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Ebutalib ÇELİK Bilgisayar Tek. Böl. Bşk.
Öğr. Gör. Osman Fatih DAMNALI Makine ve Metal Tek.Böl. Bşk.
Doç. Dr. Gamze KAYA Elektrik ve Enerji .Böl. Bşk.
Prof. Dr. Bilgin İÇEL Tasarım Bölüm Başkanı
Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Anıl KIZILASLAN İnşaat Bölüm Başkanı
Doç. Dr. Dilek ŞENOL BAHÇECİ Teks.Giy. Ayak. Ve Deri Böl. Bşk
Sevgi EREN Yüksekokul Sekreteri (Raportör)