Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Stratejik Eylem Planı

Üniversitemiz Stratejik Planı

2018 - 2022

2021 - 2025

2024 - 2028

Kurumsal Stratejik Planımız

2018 - 2022

2021 - 2025

2024 - 2028

Kurum Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketi

2021 - 2025

2024 - 2028

Tüm Programlar Stratejik Planları

2018 - 2022

2021 - 2025

2024 - 2028

Tüm Bölümlerin Performans Göstergeleri ve Değerlendirme Anketleri

2018 - 2022

2021 - 2025

2024 - 2028

Stratejik Plan İzleme Verileri / Raporu

 2021 - 2025