Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İç Kontrol

Akreditasyon

Strateji Daire Başkalığı İç Kontrol Bilgilendirme Broşürü

Birim İç Kontrol Güvence Beyanı

2019

2020

2021

2022 

2023

Kamu Hizmet Standartları Tablosu

İç Kontrol Standartları Eylem Planı

Görev Tanımları

Birim Görev Tanımı

Personel Görev Tanımları

İş Akış Şemaları

Yazı İşleri

Öğrenci İşleri

Muhasebe

Birim Bütçe Analizi

Birim Risk Değerlendirme Raporu

Akademik Performans

Faaliyet Raporu

2019

2020

2021

2022

2023

Özdeğerlendirme Raporu

2020

2021

2022

2023

Kurum İçi Değerlendirme Raporu

2020

2021

2022

2023

KİDR Değerlendirme Raporu ve Yönetici Özeti

2020

2021

2022

2023

ÖDR Değerlendirme Raporları

2020

2021

2022 

2023

Öz Değerlendirme Raporu Yönetici Özeti

2020

2021

2022

2023