Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kalite Etkinlikleri

ÇTBMYO Etkinlikleri

Öğrenci Akademik Danışmanlık Komisyonu ile Sosyal Transkript
Değerlendirme Komisyonu Sosyal Transkript Yönergesi ve Uygulama Esasları Toplantısı

 Toplantı Tutanağı

31.05.2024 STAJ TOPLANTI TUTANAĞI

Toplantı Tutanağı

 

 

 

 

Bölüm

Kalite Etkinlikleri

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Staj Bilgilendirme-Bilgisayar

Tanıtım Toplantısı

Elektrik ve Enerji Bölümü

Staj Bilgilendirme-Elektrik

Tanıtım Toplantısı

Gıda İşleme Bölümü

Staj Bilgilendirme-Gıda

İnşaat Bölümü

Staj Bilgilendirme-İnşaat

Tanıtım Toplamtısı

Makine ve Metal Teknolojileri Bölümü

Staj Bilgilendirme-Makine

Tanıtım Toplantısı

Tasarım Bölümü

Staj Bilgilendirme-Grafik

Staj Bilgilendirme-İç Mekan

Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölümü

Staj Bilgilendirme-Giyim

Tanıtım Toplantısı

14.05.2024 - Teknik Gezi