Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Hakkımızda

Yüksekokulumuz 1976 yılında Milli Eğitim Bakanlığı Örgün Eğitim Dairesi Başkanlığı'na bağlı olarak Gıda Teknolojisi Programıyla eğitim ve öğretimine başlamıştır.

Yüksekokulumuz 2547 Sayılı Yasa ve 41 Sayılı Kararname ile yeni kurulan Trakya Üniversitesi'ne, daha sonra 1992 yılında Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi'ne bağlanmıştır. Yüksekokulumuzda 2002-2003 Eğitim ve Öğretim yılından itibaren 4702 sayılı Kanun gereği; Mesleki Teknik Eğitim Projesi (METEP) kapsamında; Mesleki ve Teknik Eğitimde Orta ve Yükseköğretim Kurumları arasında Program Bütünlüğünün ve Devamlılığının Sağlanması amacıyla oluşturulan sınavsız geçiş ile öğrenci alınmaya başlanmıştır. Bu yeni uygulama ile programımızın bir bölümü Endüstri Meslek Lisesi ve Nedime Hanım Kız Meslek Lisesi bünyesinde açılmıştır.

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu olarak amacımız, uluslararası kalite standartlarında eğitilmiş, becerikli ara elemanı (Tekniker, Meslek Elemanı) yetiştirerek ülkemizin hizmetine sunmaktır.

Amacımız, misyonumuz, Endüstriyel Eğitim Projesi kapsamında aldığımız destek ile yetişmiş, deneyimli öğretim elemanı kadrosu, planlı ve kararlı yönetim anlayışı, modern teknolojilerle donatılmış laboratuarları, geliştirilmiş müfredat programları ile çevreye, bölgeye mal, hizmet ve proje üreten bir yüksekokul olmaktır.