Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İyileştirme Kanıtları
 • Akademik Birim İç Dış Paydaş Toplantıları
 • Uluslararasılaşma Faaliyetleri
 • Mezunlara Yönelik Faaliyetler
 • Çalıştay Anket Sonuçları
 • Personel Oryantasyon Faaliyetleri
 • Tanımlı Süreçlerin İyileştirilmesi Örnek Kanıtlar
 • Personel Destek Hizmet Faaliyetleri
 • Sosyal Sorumluluk ve Toplumsal Katkı Faaliyetleri
 • ÇOMÜ Mevzuat İyileştirmeleri ve Protokoller
 • ÇOMÜ Kalite Güvencesi Dokümanlarına İlişkin Kanıtlar
 • Akademik Birim Kalite Güvence Dokümanlarına Yönelik Kanıtlar
 • Kurumsal Akreditasyon Programı Kanıtları