Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bütçe Analizi

MALİ FAALİYETLERE İLİŞKİN DEĞERLENDİRME

Meslek Yüksekokulumuzda; 2020 yılında aralık ayı sonuna kadar gerçekleşen harcama tutarı; toplam 4.642.017,13 TL olup, gider dağılımı aşağıdaki çizelgede verilmiştir.

 

38.46.05.02-09.4.1.00-2-01.1

Personel Giderleri

3.808.749,73

38.46.05.02-09.4.1.00-2-02.1

Personel Giderleri

647.592,61

  38.46.05.02-09.4.1.00-2-03.2

Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı

6.875,58

38.46.05.02-09.4.1.00-2-03.3

Yolluk Giderleri

5.045,78

38.46.05.02-09.4.1.00-2-03.7

Menkul Mal Alım ve Onarım Giderleri

0

  38.46.05.02-09.4.1.00-2-03.8

Gayri Menkul Mal Alım ve Onarım Giderleri

981,45

38.46.05.02-09.4.1.07-2-01.1

Ek Çalışma Karşılıkları

157.884,30

38.46.05.02-09.4.1.07-2-01.4

Personel Giderleri

2.699,24

  38.46.05.02-09.4.1.07-2-02.4

Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri

0

  38.46.05.02-09.4.1.07-2-03.2

Tüketime Yönelik Mal ve Hizmet Alımı

11.188,44

38.46.05.02-09.4.1.07-2-03.3

Yolluk Giderleri

  1.000

38.46.05.02-09.4.1.07-2-03.7

Menkul Mal Alım ve Onarım Giderleri

0

  38.46.05.02-09.4.1.07-2-03.8

Gayri Menkul Mal Alım ve Onarım Giderleri

0

              Toplam

  4.642.017,13 TL

 

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)