Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat Bölümü

İnşaat Teknolojisi

Program Hakkında
İnşaat Teknolojisi Programı, insanların günlük yaşantısında kullandığı her türlü yapının yapımı ve işletimi üzerine ön eğitim-öğretim veren bir programdır. İnşaat Teknolojisi, temeli matematik ve fizik eğitimine dayanan ve ardından yapı, mekanik, hidrolik, yapı malzemeleri, ulaştırma, geoteknik ve yapı yönetimi gibi başlıca mühendislik bilimlerinde genel bilgilerin verildiği teknik bir disiplindir. Programın ana hedefi; bilim ve teknolojiyi takip eden, gelişen teknolojiye paralel olarak gerekli bilgi ve bu bilgileri pratiğe aktarabilecek becerilerle donatılmış teknik elemanlar yetiştirmektir.

Bu amaçla programımızda teorik bilgilerin yanında, uygulama alanında kullanılacak pratik bilgiler laboratuvarlarda uygulamalı olarak görmektedirler (yapı malzemeleri laboratuvarı, karayolları laboratuvarı, arazi ölçme cihazları, zemin mekaniği laboratuvarı) .Bölümle ilgili birçok bilgisayar programının (PROBİNA, AUTOCAD gibi) lisanslı eğitimi verilmektedir. İnşaat teknolojisi programından mezun olan öğrenciler, inşaat sektörünün; özel mühendislik, mimarlık büroları, inşaat şirketleri, yapı denetim firmaları ve kamu sektörünün, ihtiyaç duyduğu konularda yeterli bilgi birikimi ve iş becerisine sahip gerekli ara eleman (meslek elemanı) olarak yetişmektedir.

Amaç
Bölümün amacı, bilim, teknoloji ve sanat birikimlerinden yararlanarak 21.yüzyılın İnşaat Teknolojisi Programının ilgili olduğu sektörlerde ülkemize hizmet edecek çağın gereksinimlerine cevap verebilecek, ara teknik eleman yetiştirmek ve eğitimde verilen bu bilgilerin kullanılmasına ve yayılmasına katkıda bulunmaktır.

Hedef
Matematik, fizik, statik, yapı malzemeleri ,betonarme, çelik yapılar, hidrolik, karayolu inşaatı ve zemin mekaniği konuları ile ilgili bilgiler alarak öğrendiği bilgileri meslek hayatında kullanabilme becerisine sahip, alanıyla ilgili temel hesaplamaları yapıp, temel çizimleri yapabilen ve bunlarla ilgili bilgisayar programlarını kullanabilen, okul içerisinde laboratuvarlarda gördüğü uygulama derslerinde edindiği pratik bilgileri de birleştirerek mesleki etik bilincine sahipöğrenciler yetiştirmektir.

Öğretim Programı