Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Gıda İşleme Bölümü
Gıda Kalite Kontrölü ve Analizi
 
Misyon
 
Günümüz teknolojik imkan ve şartlarından yüksek düzeyde faydalanılarak, ülkemiz gıda endüstrisinin ihtiyaç duyduğu teknik deneyim ve donanıma sahip, kendini geliştiren, ekip ile çalışabilen, girişimci ve meslek etiği olan teknik elemanları yetiştirmek.
 
Vizyon
 
Güncel ve teknolojik problemlere uygulanabilir çözümler geliştirebilen, modern ve yenilikçi işletme yönetimi bilgilerine haiz, eğitim, araştırma ve uygulama yapabilen ve sektörün geleceğine katkıda bulunabilen bir program olmak.