Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Bilgisayar Teknolojileri Bölümü

Bilgisayar Programcılığı

Program Hakkında
Son yıllarda bilişim sektöründeki hızlı gelişmelere paralel olarak iş hayatında ve güncel yaşamda bilgisayar teknolojisi kullanımı hızla artmıştır. Bilgisayar teknolojisi ve programlama; bilgisayar kullanımı, yazılım yapılması (PC, ağ ortamı ve internet için), donanım, bakım, onarımı ve bilgisayar ağlarının kurulumu ve yönetimi ile ilgili alandır. Bilgisayar Teknolojileri bölümündeki öğrenciler, bilgisayar bilimlerinin her alanında yeterli bilgiye sahip, bilgisini yüksek derecede uygulama becerisiyle donatılmış, kendisini teknolojik gelişmeler doğrultusunda sürekli olarak geliştirebilen kişiler olarak yetiştirilmektedir.

Amaç
Bölümün amacı evrensel değerler ışığında bilim ve teknolojiden yararlanarak ülkenin geleceği için nitelikli ve topluma hizmet etmek üzere ara eleman yetiştirmektir.

Hedef
Ulusal ve uluslar arası ortamlarda mensubu olmaktan övünç duyulan vereceği eğitim-öğretim, üreteceği bilgi teknoloji ile ülkemizin çağdaş uygarlık düzeyinin üzerine çıkmasına katkıda bulunacak bir program olmaktır.

Öğretim Programı