Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Öğretim Üyemize TÜBİTAK Proje Performans Ödülü

Öğretim Üyemize TÜBİTAK Proje Performans Ödülü

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdürü ve Gıda İşleme Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Muhammed YÜCEER’in yürütücülüğünü yaptığı 214O376 no’lu ‘Enzim Modifiye Yumurta Ürünlerinin Fonksiyonel ve Reolojik Karakteristiklerinin Belirlenmesi’ başlıklı TÜBİTAK 1001 projesi üstün başarı ile sonuçlanmış olup, TÜBİTAK tarafından proje çıktıları esas alınarak TÜBİTAK ARDEB Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Gurubu (TOVAG) yürütme kurulu tarafından ‘Proje Performans Ödülü’ne (PPÖ) layık görüldü.

Öğretim Üyemiz Doç. Dr. Muhammed YÜCEER, Tübitakʼdan aldığı ödülden onur duyduğunu belirtirken, proje çıktıları olarak kapsamlı güzel ve sanayide karşılığı olan bir çalışma yaptıklarını, bilimsel olarak makale ve bildiriler sunduklarını ifade etti. Proje boyunca ahenkli, mutlu çalışmanın başarıyı getirdiğini söyleyen Dr. Yüceer proje sayesinde sunulan bursiyer olanakları ile iki bilim insanının yetişmesine vesile olduğunu belirterek TÜBİTAKʼa teşekkürlerini sunduklarını ifade etti.

Proje ile alanında enzim modifiye yumurta ürünlerinin geliştirilmesi ve gıda uygulamalarındaki etkinliği gerçekleştirilmiştir. Projede araştırmacı olarak Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Gıda Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof.Dr. Cengiz CANER ve danışman olarak projede Eng. Domenico Valescchi yer almıştır. Projeden elde edilen sonuçlar, SCI indeksi tarafından taranan dergilerde 8 adet makale. Ayrıca 3 adet uluslararası sempozyumlarda sözlü sunum, 1 adet ulusal kongrede sözlü sunum, 2 adet uluslararası sempozyumlarda poster bildiri ve 1 adet ulusal kongrede poster bildiri sunulmuştur. Bunlara ek olarak proje kapsamında 1 yüksek lisans tezi tamamlanarak 1 adet patent başvurusu gerçekleştirilmiştir. Proje sonucunda patentten 2 adet Uluslararası gümüş madalya ödülü ve Proje Pazarı yarışmasından ön kuluçka merkezine kabul alınmıştır. Proje ile;

• Uluslararası SCI Indeksli Dergilerde Özgün Araştırma Makalesi: 8 Adet

 1. Yüceer, M. (2020). Structural and rheological characterization of liquid egg white modified with phospholipase A2 enzyme. Journal of Food Processing and Preservation. 44:e14450. 
  Atıf Sayısı: 16
 2. Yüceer, M. (2020). Evaluation of physicochemical properties on meringue prepared from phospholipase A2 enzyme-hydrolyzed liquid egg albumen. European Food Research and Technology. 246:1847-1856.  
  Atıf Sayısı: 9
 3. Yüceer, M. and Asik, H. (2020). Texture, rheology, storage stability, and sensory evaluation of meringue's prepared from lipase enzyme‐modified liquid egg white. Journal of Food Processing and Preservation. 44:e14667.  
  Atıf Sayısı: 16
 4. Yüceer, M. and Caner, C. (2021). Effects of protease-hydrolyzed egg white on the meringue batter properties and meringue textural and sensory properties during storage. International Journal of Gastronomy and Food Science. 25:100409.   
  Atıf Sayısı: 11
 5. Yüceer, M. and Caner, C. (2022). Investigate the enzyme-texturized egg albumen on the functionality, sensorial and textural characteristics of cooked meringue cookies during storage. Journal of Food Measurement and Characterization. 16:2961-2968.     
  Atıf Sayısı: 1
 6. Yüceer, M. and Caner, C. (2022). Improvement of Structural Characteristics for Liquid Egg White by Enzyme Treatment. Journal of Culinary Science & Technology. 1-11.    
  Atıf Sayısı: 1
 7. Yüceer, M. and Caner, C. (2022). The enhancement of the physicochemical and functional characterisation of egg white proteins using different enzymes during storage. Acta Alimentaria, An International Journal of Food Science.  51:145-154. 
  Atıf Sayısı: 1
 8. Yüceer, M. and Caner, C. (2022). Effectiveness of enzymes on structural, functional and creep-recovery behavior of freshly prepared meringue's batter using liquid egg albumen. Journal of Food Science and Technology. 59:927-934.  
  Atıf Sayısı: 6

Toplam Atıf Sayısı: 61

Bildiri

• Uluslararası Bildiri-Sözlü Sunum: 2 Adet

 1. Yüceer, M. & Caner, C. 2019. Physicochemical and Functional Properties of Protease, Lipase and Phospholipase A2 Enzyme-Modified Liquid Egg’s White. XVIII European Symposium on The Quality of Eggs and Egg Products. 23-26 June, 2019. (presentation by Yüceer, M.), Cesme-Izmir, Turkey, pp: 88-89.
 2. Aşık, H. Yüceer, M. & Caner, C. 2019. Rheological Behaviors of Modified Liquid Egg Albumen with Lipase Enzyme. XVIII European Symposium on The Quality of Eggs and Egg Products. 23-26 June, 2019. (presentation by Yüceer, M.), Cesme-Izmir, Turkey, pp: 75-78.

• Uluslararası Bildiri Sayısı-Poster Sunum: 3 Adet

 1. Aşık, H. Yüceer, M. & Caner, C. 2019. Effects of Lipase Enzyme on Physico-Functional Quality of Liquid Egg White. 4th International Anatolian Agriculture Food, Environment, and Biology Conference (TAGID 2019). 20-22 April, 2019. Afyonkarahisar, Turkey, pp: 1043-1044.
 2. Yüceer, M. & Caner, C. 2018. Rheological Characterization of Protease Treated Liquid Egg White. The International Symposium on Food Rheology and Texture. 19-21 Oct, 2018. Istanbul, Turkey.
 3. Yüceer, M. & Caner, C. 2018. Liquid Egg White Enzyme Modification Using Protease- Effects on Physio-Chemical Characteristics. International Poultry Science Congress of WPSA Turkish Branch. 09-12 May, 2018. Niğde, Turkey, pp: 650-658.

• Ulusal Bildiri- Sözlü Sunum: 1 Adet

Yüceer, M., Temizkan, R., Aldemir, H. ve Caner, C., Enzim Modifiye Sıvı Yumurta Akının Reolojik Karakterizasyonu. 6. Ulusal Veteriner Gıda Hijyeni Kongresi. 7-11.10.2015, Van

• Ulusal Bildiri- Poster Sunum: 1 Adet

Yüceer, M., Caner, C., Aldemir, H. ve Temizkan, R. Fosfolipaz Enziminin Sıvı Yumurta Akı Fonksiyonel Kalitesine Etkisi. 9. Gıda Mühendisliği Kongresi. s:178, 12-14.11.2015, Selçuk, İzmir.

• Ulusal/Uluslararası Patent Başvurusu: 1 Adet

Yüceer, M., Caner, C. Enzimler ile Fermente Edilen Sıvı Yumurta Akı ile Beze Üretim Yöntemi. 2018/01572 (2018-GE-51313).

• Projenin Aldığı/Proje Sayesinde Alınan Uluslararası Ödül Sayısı: 2 Adet

 1. Patent Ödülü - Gümüş madalya (5th İstanbul International Invention Fair) “Innovation Week IWA 2020” Gümüş Madalya Ödülü: 8 Eylül-19 Aralık 2020 tarihleri arasında Fas’ta gerçekleşen Innovation Week IWA 2020 (Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA) destekleri ile düzenlenen OFEED 2020 Afrika İnovasyon Haftası Uluslararası Fuarı) – International Federation of Inventors’ Association tarafından düzenlenen Innovation Week IWA 2020 etkinliğinde “Enzimler ile Fermente Edilen Sıvı Yumurta Akı ile Beze Üretim Yöntemi” - ‘Production Method of Meringue Using Enzyme Fermented/Modified Liquid Egg White’ isimli buluş gümüş madalyaya layık görülmüştür, 12.12.2020
 2. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Türk Patent ve Marka Kurumu, Uluslararası Buluşçular Birliği Federasyonu (IFIA), Dünya Fikri Mülkiyet Teşkilatı (WIPO), Avrupa Patent Ofisi (EPO) ve Türkiye Teknoloji Takımı Vakfı’nın destekleri ile gerçekleştirilen ve bu yıl 5.’si düzenlenen dünyanın en fazla ziyaretçi sayısına sahip uluslararası buluş fuarı olma unvanına sahip ISIF’20 Uluslararası Buluş Fuarında (5th Istanbul International Inventions Fair) Uluslararası jüri tarafından 05 Ağustos – 10 Eylül tarihleri arasında yapılan değerlendirmeler sonucu ‘Enzimler İle Fermente Edilen Sıvı Yumurta Akı İle Beze Üretim Yöntemi’  – ‘Production Method of Meringue Using Enzyme Fermented/Modified Liquid Egg White’ başlıklı patent 27 Eylül 2020 tarihinde GÜMÜŞ MADALYA almıştır.

• Projenin Aldığı/Proje Sayesinde Alınan Ulusal Ödül Sayısı: 1 Adet

Süleyman Demirel Üniversitesi, Teknoloji Transfer Ofisi ve Göller Bölgesi Teknokent, ‘Hazır Mısın?’ adlı Ar-Ge Proje Pazarı yarışması sonrasında, Ön Kuluçka Merkezine Kabul ve prototip geliştirme desteği.

Araştırmacı Yetiştirilmesi

• Projeden Çıkan Tez Sayısı: 1 Adet

Yüksek Lisans: Aşık, H. Lipaz Enzimi ile Modifiye Edilen Sıvı Yumurta Akının Reolojik Karakterizasyonu ve Üretilen Bezenin Fonksiyonel Özelliklerinin Belirlenmesi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Gıda Mühendisliği Bölümü, Çanakkale.

TÜBİTAK Proje Performans Ödülü Araştırma Destek Programları Başkanlığı (ARDEB) tarafından desteklenen projelerin çıktı, sonuç ve etkilerini nicelik ve nitelik olarak artırmak amacıyla yüksek başarı ile sonuçlanan projelerin yürütücü ve araştırmacılarını ödüllendirmek için TÜBİTAK tarafından belirlenen ölçütler ve değerlendirme yöntemine göre hesaplanarak, proje ekibine (yürütücü ve araştırmacılara) verilen bir teşvik ödülüdür.

Öğretim üyemizi tebrik eder başarılarının devamını dileriz.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)