Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

İnşaat Bölümü Dış Paydaş Toplantısı

*

Dış paydaşımız olan Çanakkale Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü’nden İnşaat Mühendisi Ertan Açıkgöz ve İnşaat Mühendisi Doruk Özdemir ile mevcut işlerde İnşaat Teknikerinin önemi ve İnşaat Teknikerlerinden beklentiler üzerine görüşme yapıldı. 2022-2023 Güz yarıyılında alanları ile ilgili derslere konuşmacı olarak katılmaları ve aynı yarıyıl düzenlenecek olan seminere katılmaları hakkında kanaat oluştu.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)