Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

ECOFAR, AB PROJE TOPLANTISI ONLİNE GERÇEKLEŞTİRİLDİ

*

Genç Eko-Tarım Girişimcilerinin Yöneticilik ve Girişimcilik Becerilerinin Geliştirilmesi AB projesi toplantısı ZOOM üzerinden online olarak 10 Aralık 2020 tarihinde gerçekleştirildi.

Projede genç eko-tarım girişimcilerinin yönetsel becerilerini iş temelli eğitim yoluyla geliştirmek için ortak bir yeterlilik kurs programının oluşturulacağını ve el edilen bilgi, beceri ve yeterliliklerin doğrulanması için değerlendirme standartlarının oluşturulması amaçlanmaktadır. Projenin hedef kitlesinin mesleki eğitim öğrencileri (16-29 yaş arası), mevcut eko-tarım girişimcileri, sektördeki genç eko-tarım girişimcileri, mesleki eğitim eğiticileri ve eğitmenleri, mesleki eğitim merkezleri, eko-tarım alanında aktif küçük ve orta ölçekli girişimciler ve ortak mesleki eğitimde politika reformu alanında çalışanların oluşturmaktadır.

Proje ortakları Türkiye, Yunanistan, Slovenya ve Bulgaristan’daki değişik üniversiteler, araştırma kuruluşları ve sivil toplum örgütlerinden katılımcılar görev almaktadır. Projede, Üniversitemiz adına Prof.Dr.Ali Karabayır, Doç.Dr.Mustafa Öğütcü, Dr.Öğr.Üyesi Nazan Arifoğlu Şen Dr.Öğr.Üyesi Fırat Alatürk, Dr.Öğr.Üyesi Baboo Ali ve Öğr.Gör.Selçuk Birer  görev almaktadırlar.

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)