Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Amaçlar ve Hedefler

Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Amaç ve Hedefleri

 

  • Günün koşulları takip edilerek eğitim programlarının güncellenmesi ve teknolojik imkanlara da bağlı olarak derslerin niteliğinin ve uygulama kapasitesinin artırılması;
  • Akademik kadroyu, alanında uzman öğretim elemanları ile güçlendirmek, öğretim elemanlarının gelişimine katkı yapacak destek ve teşvikleri artırmak;
  • Okul, öğretim elemanı, öğrenci arasındaki bağı güçlendirici etkinlikleri artırmak, kurumsal bağlılık duygusunu geliştirici faaliyetlere öncelik ve önem vermek.
  • Yeni yapılan binalarında eğitim-öğretim ve ders dışı faaliyetlerin en üst seviyede gerçekleşmesi için, fiziki alt yapıyı geliştirmek ve daha etkin kullanmak;

Dilek ve Önerileriniz İçin RİMER
(Rektörlük İletişim Merkezi)