Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Yapılabilien Deneyler
Yapılabilien Deneyler

Agrega Deneyleri
 • Beton agregasından numune alma ve deney numunesi hazırlama
 • Elek analizi
 • Özgül ağırlık ve su emme oranı tayini
 • Yüzey nemi oranı tayini
 • Beton agregalarında dona dayanıklılık
 • İnce madde oranı tayini
 • Organik kökenli madde tayini
 • Granülometrik bileşim tayini
 • Doğal yapı taşları muayene deneyleri
 • Aşınmaya dayanıklılık (aşınma oranı) tayini
 • Birim ağırlıklarının tayini

Taze Beton Deneyleri
 • Kıvam Deneyi (Çökme Hunisi ile)
 • Taze betondan numune alma
 • Şantiyede beton numunelerinin hazırlanması ve bakım
 • Laboratuvarda beton deney numunelerinin hazırlanması ve bakımı
 • Betonda priz süresinin tayini
 • Betonun birim ağırlık tayini
 • Sıkıştırılmış taze beton yoğunluk tayini
 • Beton karışım hesapları
 • Taze beton-kıvam sınıflandırması
 • Terleme miktarının ölçülmesi
 • Hava miktarı tayini
 • Beton döküm ve bakım kuralları

Sertleşmiş Beton Deneyleri
 • Yoğunluk tayini
 • Beton deney numunelerinin basınç dayanım tayini
 • Eğilmede çekme dayanımı tayini
 • Beton yüzey sertliği yolu ile yaklaşık beton dayanımı
 • Yapı ve yapı bileşenlerinde sertleşmiş beton numune alınması ve basınç mukavemeti tayini
 • Beton su geçirimlilik deneyi
 • Basınç mukavemetine göre sınıflandırma

Beton Çeliği Deneyleri
 • Beton çeliği çekme deneyleri

Kaya Mekaniği Deneyleri
 • Kayalarda tek eksenli basınç dayanımı testi
 • Elastisite modülü ve poisson oranının tayini
 • Nokta yükleme dayanımı tayini
 • Kayaların özgül ağırlık ve su emme yeteneği
 • Kayalarda porozite tayini
 • Suya karşı dayanıklılık testi (slake durability testi)
 • Schmidt sertlik deneyi
 • Zemin Mekaniği Deneyleri
 • Zeminin sınıflandırılması
 • Zeminlerde su içeriği tayini
 • Casagrande metodu ile likit limit tayini
 • Plastik limit ve plastisite indisi tayini
 • Zeminlerde tane çapı dağılımı
 • Zeminlerde sıkıştırma (Kompaksiyon) deneyi

Yukarıdaki deneylere ek olarak laboratuvarımızda;
 • Betonarme yapılarda ölçme cihazı ve ultrasonik test cihazı ile demir donatının yeri, çapı, deriliği, paspayı; korozyon test cihazı ile demir donatının korozyonu belirlenebilmektedir.