Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çalışmalarımızdan Kareler
Şantiye Çalışmaları
 

resim256057

resim397341


Taze betonun yerine yerleştirilmesi Betonarme çelik çubukların projesine uygun olarak bağlanması

resim378321

resim575375


Taze betondan numune alınması-slump deneylerinin yapılması

resim140920

resim574496

resim641059


Numunelerin kalıplanması Numunelerin kürü

resim240882

resim388758


Elek analizi deneyi Taze betonda hava miktarının ölçülmesi

resim159652


Agregaların aşınma deneyi

Yapıların Depreme Dayanıklılık Tespiti Çalışmaları
BİR BİNANIN TAŞIYICI SİSTEMİNİN BETONARME BETONUNUN MEVCUT DURUMUNUN YÖNETMELİKLERİN ÖNGÖRDÜĞÜ ŞARTLARI SAĞLAYIP SAĞLAMADIĞININ TESPİTİ ÇALIŞMALARI

resim446546

resim323870

resim486784

resim318748


Binadan karot numunelerinin alınması

resim794634

resim732493


Alınan karot numuneleri Başlıklanmış karot numuneleri

resim660917


Basınç deneyine tabii tutulmuş karot numunesi