Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Tasarım Bölümü

Grafik Tasarımı

Program Hakkında
Grafik sanatı geçmişten günümüze her türlü iletişim ve tüketim ürünü ile karşımıza çıkmakta, yaratıcı bir düşünce süreci sonunda oluşmaktadır. Bu nedenle, programdaki eğitim ile reklam dünyasına yaratıcı yeteneklerle katkıda bulunabilmek amacıyla, teorik ve uygulamalı derslerin yanında özellikle staj dönemlerinde öğrencilerin bilgileri pekiştirilmekte, piyasa deneyimi kazanmalarına ve yaratıcı düşüncelerinin geliştirilmesine önem verilmektedir.

Amaç
Sanat ve tasarım disiplinleri yoluyla, insanların yaşam kalitesini artıracak, bilgi-kültür ve donanımlarını zenginleştirecek şekilde planlanmış bir eğitim programı uygulanacak. İnsani değerlere saygılı, çevre sorunlarına duyarlı olabilmek. İletişim, basın yayın, reklamcılık ve habercilik gibi iş kolları, günümüzde birbirleri ile yakın ilişkiler kurmuş ve teknolojik olanaklarla beslenerek hemen her alanda kullanıma girmişlerdir. Bu noktada Grafik Bölümü, ilgili alanlarda kültür değerlerini, çağdaş bir anlayışla yorumlayan, nitelikli ve donanımlı grafik tasarımcıları yetiştirmesi hedeflenmektedir.

Hedef
Estetik kaygılar ve bilinçlendirme açısından tüm iletişim stratejilerinin ve girişimlerin geliştirilip tasarlanması

Öğretim Programı