Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

“Empowering Public Food Procurement” Avrupa Birliği Projesi Kabul Edildi

“Empowering Public Food Procurement” Avrupa Birliği Projesi Kabul Edildi

Koordinatörlüğünü Çanakkale Teknik Bilimler MYO Müdürü Doç. Dr. Ali Karabayır’ın üstlendiği, Üniversitemiz değişik birimlerinden öğretim elemanlarının araştırmacı olarak görev aldığı “Hazır Gıda Tedarik Zincirlerinin Güçlendirilmesi” (Empowering Public Food Procurement: pooling tools and good practices for public and local authorities towards sustainable food procurement) isimli  AB Stratejik Ortaklar Projesi 95.475 Euro bütçeyle desteklenmeye uygun bulundu.

Proje kapsamında Almanya, Avusturya, Çek Cumhuriyeti, Fransa, Hollanda, Slovenya ve Türkiye’den katılımcılar, 2 yıl süreyle, hazır gıda sektörünün hammadde tedarik sürecinde  AB ülkelerindeki mevcut durum, uygulamalar incelenerek sektörün sürdürülebilirliğinin sağlanması için ilgili çalışmaları yürüteceklerdir.