Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyelerinin Avrupa Birliği Projesi Kabul Edildi

“Ekolojik ve Kentsel Tarımda Küçük Ölçekli Çiftçiler için Yetişkin Eğitimi Kursu - Adult Training Course for Small Farmers on Ecological and Urban Agriculture (ECOAGRI)”

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ali Karabayır’ın koordinatörlüğünde; Dr. Öğr. Üyesi Nazan Arifoğlu, Dr. Öğr. Üyesi Mustafa Öğütçü, Dr. Öğr. Üyesi Baboo Ali, Dr. Fırat Alatürk ve Öğr. Gör. Selçuk Birer’in de araştırmacı olarak göreve alacağı ‘KA2-Cooperation for innovation and the exchange of good practices’ Erasmus+ programı kapsamında Türkiye, Bulgaristan ve Yunanistan’dan üniversite ve ilgili katılımcı kuruluşlarla gerçekleştirilen “Ekolojik ve Kentsel Tarımda Küçük Ölçekli Çiftçiler için Yetişkin Eğitimi Kursu - Adult Training Course for Small Farmers on Ecological and Urban Agriculture (ECOAGRI)” başlıklı proje desteklenmeye değer bulunmuştur. Proje toplam 134,161 Euro bütçe ve 24 ay süre ile ‘Bulgarian National Agency’ tarafından AB projesi olarak desteklenmiştir.