Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Uluslararası Gürcü Çalışmaları Yaz Okulu ve Konferansı-2020

*

       Dışişleri Bakanlığından alınan ilgide kayıtlı yazıda, Korneli Kekelidze Gürcistan Ulusal Yazmalar Merkezi tarafından 15-24 Temmuz 2020 tarihlerinde "Uluslararası Gürcü Çalışmaları Yaz Okulu ve Konferansı" düzenleneceği ve ülkemizden  de  öğrencilerin katılmasının beklendiği belirtilmektedir. Bahsi geçen  Merkezin  düzenlediği  yaz  okulunun  içeriğinde  Gürcü  dilini,  tarihini, edebiyatını ve kültürünü tanıtan akademik ve kültürel programların (dersler, atölyeler, geziler vb.) yer aldığı, yaz okulu için son başvuru tarihinin 27 Şubat 2020 olduğu, Tiflis'e gidiş-dönüş masrafının  katılımcılara  ait  olacağı,  geri  kalan  masrafların  ise  Gürcistan  tarafınca karşılanacağı anlaşılmaktadır. Söz konusu yaz okulu başvuru formu ile başvuru koşulları ve programın ayrıntılarına ilişkin bilgiye https://manuscript.ge/2019/11/20/international-summer-school/?lang=en adresinden ulaşabilir, sorularınızı summerschool@manuscript.ac.ge e-posta adresine iletebilirsiniz.

Ekler

document.pdf