Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Staj Dosya Teslimi (Güncel)

*

Yaz döneminde fiili olarak staj yapan öğrencilerimizin staj dosyalarını en geç 15 Ekim 2020 tarihine kadar danışman hocalarına teslim etmeleri gerektiği konusunda daha önce okulumuz tarafından bir duyuru yapılmıştı. Ancak eğitimin tamamen uzaktan yapılması ve yüz yüze gelinememesi sebebiyle staj dosyalarının yüz yüze eğitime geçilecek tarihe kadar teslimi konusunda bir aciliyet bulunmamaktadır. Özellikle mezun durumunda olmayanlar ve 1. sınıf öğrencileri staj dosyalarını 2020-2021 Bahar döneminde danışmanlarına teslim edebilirler. Ancak mezun durumunda olan öğrenciler staj dosyalarını daha erken teslim etmek için danışmanları ile iletişime geçmelidirler.