ÇOMÜ - Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Özel Sektörde Staj Yapacak ve Ücret Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine

Özel Sektörde Staj Yapacak ve Ücret Alacak Öğrencilerimizin Dikkatine

       3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanunun 25 'inci maddesinde, işletmelerde mesleki eğitim gören, staj ve tamamlayıcı eğitime devam eden öğrencilere, asgari ücretin net tutarının; yirmi (20) ve üzerinde personel çalıştıran işyerlerinde yüzde otuzundan (%30), yirmiden az personel çalıştıran işyerlerinde yüzde onbeşinden (%15), aday çırak ve aday çırağın yaşına uygun asgari ücretin yüzde otuzundan aşağı ücret ödenemez, hükmü bulunmaktadır.

       Staj yapacak öğrenciye bu hüküm kapsamında ücret ödeyecek işletmelere belli bir miktar Devlet katkısı ödenecektir.

       Staj karşılığında ücret alacak öğrenciler konu ile ilgili olarak daha ayrıntılı bilgi için tulinacet@comu.edu.tr adresine e-posta yazabilirler.