Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

Kamu Spotu Yarışması

*

Atık yönetimi, tüm dünyada sıfıratık uygulama çalışmaları ile hem bireysel hem kurumsal olarak  yaygınlaşmaktadır. Atıkların    geri  dönüşüm    ve    geri  kazanım    süreci    içinde değerlendirilmeden bertarafı  hem  maddesel  hem  de  enerji  olarak  ciddi  kaynak  kayıplarıyaşanmasına  neden  olmaktadır.  Bu  durum  göz  önüne  alındığında, doğal kaynakların  verimli kullanılmasının  önemi  daha  da  ortaya  çıkmaktadır. "SIFIR  ATIK" israfın  önlenmesini, kaynakların  daha  verimli  kullanılmasını, oluşan atık miktarının azaltılmasını,  etkin  toplama sisteminin kurulmasını,atıkların  geri dönüştürülmesini  kapsayan atık  önleme yaklaşımı  olarak tanımlanan bir hedeftir. Sıfıratık projesinin amacıoluşan geri dönüşebiliratığı yönetmekten daha çok  atık oluşmasının  önüne  geçmektir.  Bu  konularda  toplumsal  bilincin  ve  farkındalığınarttırılmasıamacıyla,Başkent Üniversitesi Sürdürülebilir Çevre Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından  2020  yılında beşincisi yapılacak  olan  Yeşil  Kampüs  Etkinlikleri  Kamu  Spotu Yarışması'nın  konusu  "SIFIR  ATIK"  olarak  belirlenmiştir. Yarışma aracılığı  ile  Türkiye Üniversitelerinde öğrenim gören tüm ön lisans ve lisans öğrencilerinin bir araya getirilmesi ve çevresel  sorunların    çözümüne  katkı sağlamaları amaçlamaktadır.    Buna  bağlı    olarak üniversitelerin  sürdürülebilirlik  konusunda  diğer  kurumlara  örnek  olma  misyonu  da  önem kazanmaktadır.

Son  başvuru   tarihinin   30   Nisan   2020  olduğu yarışmaya ilişkin detaylı   bilgi http://bucem.baskent.edu.tr, http://sbmyo.baskent.edu.tr adreslerinde yer almaktadır.Yarışmayakatılan  kamu  spotları  seçici  kurul  tarafından 07  Mayıs  2020  tarihinde  değerlendirilecektir.Dereceye giren kamu spotlarının gösterimi ve ödül töreni Başkent Üniversitesi Prof. Dr. İhsanDoğramacı Konferans Salonu'nda 13 Mayıs 2020 tarihinde saat 14.00'da gerçekleştirilecektir.