Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi
Çanakkale Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu

3. International Conference on MaterialsScience, Mechanical and AutomotiveEngineerings and Technology Sempozyumu

*

NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ Mühendislik Mimarlık Fakültesi tarafından 26-28 Haziran 2020 tarihlerinde İSTANBUL'da "3. International Conference on Materials Science, Mechanical and Automotive Engineerings and Technology in İstanbul/TURKEY (IMSMATEC'20 İSTANBUL)" konulu Sempozyum gerçekleştirilecektir. Bu sempozyumda akademisyenleri, sektör temsilcilerini ve sivil toplum kuruluşlarını ortak paydada buluşturmak hedeflenmektedir. Sempozyum ile ilgili tüm bilgiler ve katılım şartları http://www.imsmatec.org/ adresinde yer almaktadır.

Ekler

Afiş.pdf